הטיול השנתי

הטיול השנתי לירושלים, ביקור בכנסת ובכותל 
היה כיף, ומעשיר.