הרשמה לבית הספר

תיכון עמל החממה- החרש 9 הוד השרון

שלבי ההרשמה

שאלות נפוצות

8:20-9:10 שעור ראשון
9:10-10:00 שיעור שני
* שיעורים רצופים , צלצול מפריד ביניהם
10:00-10:15 הפסקה
10:15-11:00 שיעור שלישי
11:00-11:45 שיעור רביעי
*שיעור שלישי ורביעי מצורפים, צלצול מפריד ביניהם.
11:45-12:00 הפסקה
12:00-12:45 שיעור חמישי
12:45-13:30 שיעור שישי
*שיעורים חמישי ושישי מצורפים , צלצול מפריד ביניהם.
13:45-13:45 הפסקה
13:45-14:30 שיעור שביעי