על בית הספר

מתעניינים בבית הספר? רוצים להכיר את הצוות? כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודותינו.
במידה ויש עוד שאלות אתם תמיד מוזמנים ליצור איתנו קשר.

דבר מנהלת ביה"ס – רחל קוצ'ין

רחל קוצ'ין – מנהלת ביה"ס

שלום לך,
בוודאי עומדת בפניך השאלה: "במה כדאי לי לבחור לעתיד שלי? מהו בית הספר המתאים לי? באיזה מסלול אוכל להצליח? ובכלל – מהו הכיוון שלי?…
אני מזמינה אותך לבחור בבית ספר שקשוב לך וליכולות שלך וקשוב לדרישות המשק הישראלי לבגרויות ולמקצוע. לכן בית ספרנו מציע לך מגמות ייחודיות, מאתגרות שפותחות אופק לעתיד. בית ספרנו שם דגש על עשייה חינוכית ייחודית , עשייה המשלבת חינוך ערכי, תרבותי וחברתי עם לימודים במגמות שיש בהן אפשרויות רבות של התפתחות, גיוון ועשייה מעניינת ובעיקר – אפשר להצטיין להצליח בהן. תלמידינו משתלבים בתפקידים מעניינים ומאתגרים בצה"ל ובחברות מובילות במשק, ואנו גאים בהצלחות תלמידינו.
אנחנו מזמינים אותך לבחור בדרך של למידה חוויתית, דרך שתוביל אותך אל מסלול ההצלחה.

צוות בית הספר לשירותך.

רחל קוצ`ין,

מנהלת עמל שרונים

 • ביה"ס ישאף לפיתוח אדם אוטונומי, שלם וערכי המודע לרצונותיו ולכישוריו, מכיר את זהותו ומסוגל לעצב לעצמו השקפת עולם ערכית וביקורתית.
 • ביה"ס יעודד את תלמידיו למצות את יכולתם הלימודית ויפתח את היכולת האישית של כל תלמיד, כדי להגיע להישגים גבוהים ככל האפשר ולמצות את כישוריו ויכולותיו במלואם.
 • ביה"ס יפתח מעורבות חברתית פעילה ויוזמת קרב תלמידיו.
 • ביה"ס יראה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה וישאף לשיתוף פעולה עמה.
 • ביה"ס יכין את תלמידיו לעולם  המתקדם והמשתנה ע"י טיפוח המיומנות הנדרשות במאה ה 21.
 • למידה שיתופית, טיפוח הסקרנות, היצירתיות, עבודת הצוות  ושיפור מיומנות בסביבת למידה מתוקשבת.

תקנון בית הספר – עמל שרונים

תקנון בית הספר מבוסס על התפיסה, כי לכל תלמיד, מורה ועובד בבית הספר הזכות לכבוד והחובה לכבד.
מטרת הנושאים המנוסחים בתקנון להבהיר זכויות וחובות המורים והתלמידים, לתרום ליצירת אוירה לימודית טובה ונעימה, ולאפשר קיום הפעילויות באווירה נינוחה.
בתקנון מופיעים כללי התנהגות שעל פיהם יש לנהוג בבית הספר.
זכויות התלמידים:

– תלמיד זכאי לפנות לכל מורה בבעיה המטרידה אותו, בזמן ההפסקה ו/או בתאום מראש.

– כל חבר צוות יעשה מאמצים לעזור לתלמיד בפתרון בעיותיו השונות.

– אם מתעוררת בעיה בשיעור, יש לפנות קודם כל למורה המלמד, אחר כך למחנך.

– כל תלמיד יוכל לפנות למחנך בכל בעיה לימודית, חברתית או אחרת.

– תלמיד יוכל לפנות ליועצת, לגבי התלבטויות אישיות, לימודיות, חברתיות. חובתה של

היועצת לשמור על סודיות.

– זכותו של כל תלמיד לבקש שיחה אישית עם מנהלת בית הספר.

– זכותו של כל תלמיד להשתמש בטלפון סלולארי בזמן ההפסקה בלבד.
התנהגות התלמיד בביה"ס

· על כל תלמיד מוטלת האחריות לאפשר אווירת לימודית בכיתה.

· תלמיד שיפריע למהלך התקין של השיער, ינקטו נגדו אמצעים משמעתיים.

· כל הוראה מחייבת, אחר כך ניתן להגיש השגות למחנך.

· תלמיד מתנהג בנימוס ובכבוד כלפי כל תלמידי בית הספר וסגל בית הספר.

· העישון אסור בהחלט.

· התלמיד חייב להופיע בתלבושת ביה"ס מסודרת ונקייה: חולצת טריקו ו/או סווצ'ר בהתאם לעונת השנה.

· אין לעזוב את שטח ביה"ס במשך היום, ללא אישור חתום

מקרים המצוינים מטה יטופלו בחומרה –
קווים אדומים

בכל חברה וארגון ישנם כללי משמעת שונים. כולם באים להבטיח בטחון, סדר, והשגת המטרות שלשמן הצטרפו חברי הארגון.

בתוך הכללים הללו, יש כאלה שחשיבותם רבה יותר. חציים שלהם מאיימת על הזכות לביטחון והזכות לכבות לכבוד של החברים בארגון.

אנו נגדיר אותם כ"קווים אדומים". הטיפול בחוצה "קו אדום" – יהיה מטיבו חמור יותר ושונה. בדרך כלל אצל חבר הנהלה ובנוכחות ההורים. שאלת המשך הלימודים בבית ספרנו תעמוד על הפרק (מייד או בהצטברות מקרים דומים).

טיבה של חציית קו אדום שעצם המעשה חשוב מהנסיבות שהביאו לאירוע ושעצם המעשה חשוב מן העושה.

מה הן ההתנהגויות המוגדרות כחוצות קו אדום:

התנהגויות תלמידים

1. קו אדום נחצה כאשר תלמיד פוגע פיסית, במתכוון, בתלמיד אחר.

2. קו אדום נחצה כאשר תלמיד באמצעות מילים או תנועות פוגע נפשית, מעליב או משפיל תלמיד אחר.

יש לשים לב- מבחן הפגיעה איננו כוונותיו של הפוגע אלא התוצאה, כפי שהיא משתקפת ע"י הנפגע. על מי שנכנס לעימות, מוטלת האחריות לגבי התוצאה.

3. קו אדום נחצה כאשר תלמיד פוגע במזיד ובאופן משמעותי (השחתה, שבירה, חבלה),ברכוש בית הספר ( ונדליזם).

4. קו אדום נחצה כאשר תלמיד פוגע פיסית במורה.

5. קו אדום נחצה כאשר תלמיד מקלל מורה, משתמש כלפיו בביטויים מעליבים.

הטיפול באירועים בהם נחצה קו אדום ע"י תלמיד

תלמיד החוצה קו אדום בהתנהגותו יופסקו לימודיו עד לבירור. הבירור יתקיים בפני וועדת משמעת המורכבת המנהל בית הספר/ חטיבה, נציגי מורים שאינם מלמדים את התלמיד, מחנך הכתה ומרכז השכבה.

סדרי הלימודים

1. מתוך כבוד לזמן המשותף שניתן לנו ללימוד, עם הישמע הצלצול על כל התלמידים להימצא בכתה כשהם יושבים במקומותיהם ומוכנים לתחילת השיעור.

2. על התלמיד לבוא לכל שיעור עם כל הציוד הלימודי הנדרש ועם שיעורי בית מוכנים. אם לא מילא התלמיד אחת מהדרישות הללו ימסור על כך למורה בתחילת השיעור, בדרך ע"י המורה.

3. חל איסור מוחלט על פתיחת דלת הכתה במהלך שיעור.

4. יש לכבות טלפונים טלפונים ניידים במהלך השיעורים . אחריות מלאה ובלעדית על הטלפון הנייד היא על התלמיד בלבד.

5. הודעות על שינויים במערכת יפורסמו על לוחות המודעות של ביה"ס וחדר המורים. על התלמידים לעקוב אחר הודעות השינוי. הודעות אחרות על שינוי במערכת השיעורים ימסרו על ידי מחנך הכתה, אחראית המערכת או המזכירה. בכל מקרה של שינוי יש להביא את הציוד המתאים.

6. במהלך השיעור –אין להסתובב במסדרונות הלימוד.

כללי בטיחות מתוך דאגה לבטחון התלמידים, ובתוקף הנחיות משטרת ישראל ומשרד החינוך, חל איסור חמור על יציאת תלמידים משטח ביה"ס ללא אישור מתאים ( כולל הפסקות ושיעורים פנויים ). תלמיד שיפר הוראה זוי צפוי להשעיה מיידית מיום לימודים . הודעה על השעיה זו תימסר להורי התלמיד.

אישור יציאה- יינתן ע"י –מחנך/ מחנכת הכתה , מורה תורן, אחראית בטחון , יועצת /עו"ס

כללי התנהגות בבית הספר ובשיעורים

1. הופעה חיצונית
תלמיד יבוא לבית הספר בתלבושת נקיה ומסודרת. תלמיד שיופיע בלבוש לא הולם, לא יוכל ללמוד באותו יום בביה"ס ויחכה להסעות. הודעה טלפונית תימסר להוריו. האירוע יתועד בתיקו האישי – וייחשב כהפרת משמעת.

2. תלמיד חייב להישמע לכל אדם מסגל בית הספר ולתלמידים בעלי תפקיד ( מועצת תלמידים, תורני הכיתות ).

3. השיעור נועד לקידום התלמיד והעשרתו. לשם כך יש צורך בשיתוף פעולה – שמירה על תרבות דיבור ומאמץ לתרומה חיובית לשיעור.

הפרעה של תלמיד למהלך השיעור גורמת נזק לתלמיד ולכתה כולה. אם הוצא תלמיד מן השיעור בשל הפרעה- עליו להגיע לחדר רכזים באופן מיידי לצורך בירור, גם אם הדבר לא נאמר לו במפורש ע"י המורה בכתה. אם המרכזת לא בחדרה, יחזור התלמיד לשיעור – ולשיעור הבא- אישור מן המרכזת אחרי בירור.

4. עישון – חל איסור מפורש על עישון בבית הספר – וסביבתו הקרובה או במהלך פעילויות בבית הספר ומחוצה לו (כגון טיולים ופעילויות חברתיות ). על הפרת תקנה זו – תימסר הודעה להורי התלמיד וטופל כהפרת משמעת ע"י מחנך הכיתה ובעלי התפקידים.

5. חדר מורים– כניסת תלמידים לחדר המורים אסורה. זכותו של תלמיד לקבוע פגישה עם מחנך הכתה ולקבוע פגישה עם מורה או יועצת במהלך שיעור וזאת בתיאום מראש עם המורה המלמד.

הפסקות

1. ההפסקה מתחילה לאחר הצלצול עם סיום השיעור ע"י המורה.

2. משחקי כדור מותרים במגרש הספורט בלבד בליווי מורה. חל איסור חמור על משחקי כדור בחדרי הכיתות ובמסדרונות.

2. תלמיד הנעדר מבית הספר עד שלושה ימים חייב להביא אישור מנומק מהוריו.

תלמיד הנעדר ארבעה ימים או יותר חייב להביא גם אישור מחלה מרופא ( נוסף לאישור מהוריו ) את האישור עליו למסור למחנך הכתה.

3. תלמיד המגיע לבית הספר תוך כדי יום הלימודים חייב להביא מכתב הסבר על היעדרותו, רצוי להביא גם אישור ממרפאה, רופא , לשכת גיוס וכו'. אך בכל מקרה יש להביא אישור מההורים.

4. תלמיד המבקש שחרור מיום לימודים או מחלקו, חייב להביא בקשה בכתב מהוריו לפחות יום לפני מועד ההיעדרות הצפוי. את הבקשה יש להפנות למחנך הכתה.

5. שחרור מסיבות רפואיות במהלך יום לימודים יינתן ע"י יינתן ע"י –מחנך/ מחנכת הכתה , מורה תורן, אחראית בטחון , יועצת /עו"ס לאחר תיאום טלפוני עם הורי התלמיד.

6. שחרור תלמידים מטעמי בריאות משיעורי חינוך גופני – יתקבל רק לאחר שיאושר ע"י המורה לחנ"ג – על סמך אישור רפואי בכתב. שחרור זה אינו משחרר מנוכחות בשיעור עצמו.

7. איחורים- תלמיד המאחר חייב להירשם במזכירות .

לתשומת לבכם : נוכחות התלמידים מהווה חלק בלתי נפרד מציון –

מבחנים ובחנים:

1. לוח מבחנים: לוח המבחנים יוכן בראשית כל רבעון ע"י

אחראית מערכת. לוח המבחנים יפורסם ויימסר בידי כל

תלמיד .

2. מבחנים:

· יקבעו לא יותר משלושה מבחנים בשבוע ולא יותר ממבחן אחד ביום.

· על מועד המבחן יש להודיע שבועיים מראש.

· חומר המבחן ומבנהו ימסרו לתלמידים שבוע מראש.

· מבחנים יוחזרו תוך שבועיים ויוקדש זמן לתיקון מבחן והפקת לקחי מבחן.

· תלמיד רשאי לערער בכתב על הציון בפני מורה המקצוע.

· תלמיד שנעדר מסיבה מוצדקת ביום המבחן יהיה זכאי באישור מחנך הכתה למבחן חוזר. על מבחן חוזר לא יחול הכלל המגביל מספר בחינות בשבוע.

· לתלמיד העומד בכל מטלות הכתה ( נוכחות, הכנת ש"ב ), יש הזכות לתיקון ציון אחד בכל מחצית. המורה יקבע עם התלמיד את אופן תיקון הציון ( הגשת תיקון מבחן ומבדק בע"פ וכו' )התלמיד יקפיד לתאם מועד לתיקון ציון תוך 10 ימים מקבלת המבחן.

· תלמיד חייב להיות נוכח בביה"ס יום שלפני מבחן ובכל השיעורים ביום המבחן. מחנך הכתה יפסול מבחנו של תלמיד אשר נעדר באופן בלתי מוצדק. לבחינות משוות חובה להגיע, אין בחינות חוזרות.

3. בחנים:

בחנים יכולים להנתן ללא הודעה מראש. הבוחן בא לבדוק לימוד שוטף

ולכן היקפו מצומצם לשלושה שיעורים קודמים.

· יש להחזיר בחנים תוך שבוע.

· בדיקת מחברות, בדיקת ש"ב ובדיקת עבודות מיוחדות

מהווים תחליף נאות לבוחן.

4. טוהר הבחינות :

תלמיד שיהיה מעורב בהעתקה בבחינה תיפסל בחינתו מיידית וציונו יקבע. ציון זה ילווה את התלמיד לצורך "ציון בית ספרי" לבגרות.

ציונו ישוקלל כציון 40 . לא יהיה הבדל בטיפול בין תלמיד המעתיק לבין מי שנתן שיעתיקו ממנו. כמו כן תדון המועצה הפדגוגית בעניינו ויורד ציונו בהתנהגות. הודעה תימסר להוריו ותתויק בתיקו האישי.

5. זכותו של תלמיד לקבל מהמורה חוות דעת לגבי מצבו הלימודי בכל זמן נתון במהלך השנה.

ציונים ותעודות:

הישגי התלמיד יסוכמו בציון מספרי ובהערכה מילולית בתעודה.

התעודות תחולקנה בסוף כל מחצית.

זכותו של תלמיד לדעת את מרכיבי הציון בכל מקצוע. יחס למקצוע יהיה מרכיב משמעותי בציונו של תלמיד.

סולם הציונים:

מעולה – 95-100

טוב מאוד – 85-94

טוב – 75-84

כמעט טוב – 65-74

מספיק – 55-64

מספיק בקושי – 45-54

בלתי מספיק – 0-44

ציון "עובר" – 56 ומעלה

ציון "נכשל" – 55 ומטה

הערכות התנהגות:

התנהגות של תלמיד תוערך בסולם של ארבע דרגות:

טובה מאוד – א

טובה – ב

בינונית – ג

טעונה שיפור ד

הפסקת לימודים / תנאי מעבר:

מעבר תלמיד מכתה י' לכתה יא' או מכתה יא' לכתה יב' יקבע ע"י המועצה הפדגוגית בכפוף לנהלים וימסר בכתב בתעודה כהודעה להורים.

אתראה על הפסקת לימודים תימסר בע"פ ובכתב ובסוף המחצית הראשונה, או בסוף הרבעון השלישי.

ניתן לערער בכתב או בע"פ בפני מנהל בית הספר על החלטת המועצה הפדגוגית. תנאי מעבר אלה תימסר בכתב בתעודה לתלמיד ולהוריו.

פעולות חברתיות / ערכית

אנו רואים בפעילות החברתית / ערכית ובטיולים חלק מהמערכת הלימודית חינוכית של בית הספר.

לפיכך, ההשתתפות בפעילויות אלה הינה חובה. כל הנהלים שפורטו לעיל לגבי נוכחות בשיעורים תקפים לפעילות החברתית / ערכית וטיולים.

שמירת ציוד בית הספר

אנו נמצאים בבית הספר שעות רבות ולמען שמירה ושיפור של איכות חיינו – בו עלינו להקפיד על ניקיונו ועל שלמות הרכוש שהועמד לרשותנו.

על התלמיד חלה אחריות לשלמות הציוד והנקיון, כולל הרמת כסא בתום השיעור האחרון, בין אם הוא נמצא בכיתת האם ובין אם בחדר הכתה שאינו חדר כיתתו או בסדנאות.

תלמיד שיגרום נזק לציוד בית הספר – ישלם עבור הנזק – וייענש בחומרה.

תורנויות

1. כל תלמיד אחראי לניקיון הכתה בה הוא לומד באותו שיעור.

2. בכל כתה מתמנים שני תורנים לפי סדר א'- ב' ע"י מחנכת בכתה לשבוע ימים.

3. תפקיד התורנים בכתה – לשמור על ניקיון הכתה ( רצפת הכתה, הלוח, לוח המודעות, שולחן המורה וכד' / הרמת הכיסאות.

חינוך גופני

1. ההשתתפות בשיעורי חינוך גופני בנעלי ספורט בלבד (! ) ובתלבושת מלאה.

2. כל נהלי הסדר והמשמעת הנהוגים לגבי שיעורים בכתה נהוגים בשיעורי חינוך גופני.

טיפול בתלונות והנהגת משוב
1. פניית תלמיד בודד
כל גורם אליו פנה התלמיד, יפנה את התלמיד אל המורה המקצועי, שבגינו התלונה. במידה שהתלמיד אינו רוצה/ חושש לפנות, יציע שיחה בה ישתתפו: התלמיד, המורה המקצועי, וגורם מעורב נוסף: מחנך, יועץ או רכז מקצוע ע"פ העניין.
חייב להיערך דיון מקדים בין המורה המקצועי (הדמות המעורבת) תוך יידוע המחנך. שיחה עם התלמיד צריכה להסתיים בבירור של: מה עושים למען המטרה – "הצלחת התלמיד", וסיכום בכתב של השיחה ( מעין חוזה אישי)
הגורם המעורב יעקוב אחר הפתרון.
פגישות ומידע :
1. זכותו של תלמיד להפגש עם מורה בשעות בזמן ומקום שעליהם יוסכם.
2. בכל מחצית יתקיים יום מורים – תלמידים ביום זה יוכלו תלמידים לפגוש מורים לשיחה אישית ומקצועית.
3. בכל מחצית יתקיים יום הורים – המחנך והמורים מדווחים בכל מקצוע בנפרד על הישגיו הלימודיים ותפקודו של התלמיד. המחנך, המורים ובעלי התפקידים נכונים לקיים פגישות נוספות.
4. לרשות התלמידים מערך ייעוץ , אחראית מערך מסיע ועובדת סוציאלית ( קד"צ) . הורה המבקש לשוחח עם היועצת . עו"ס יפנה אליה ישירות.
5. התלמידים וההורים מתבקשים למסור למורים, למחנכים ולמנהלי החטיבה מידע הקשור לתלמיד העשוי לסייע בעבודה ההוראתית והחינוכית.
6 .נוהל מזכירות
1.. למזכירת ביה"ס יש תפקידים מוגדרים, כניסה מיותרת ופניות בנושאים שאינם בתחום המזכירות מפריעים. אנא הימנעו מ"הסתובבויות" מיותרות במזכירות.
2. יש לעדכן את המזכירות על כל שינוי כתובת טלפון בבית או של ההורים בעבודה.
הצעות ותלונות
תלמיד המבקש להציע יוזמה או להעלות בעיה, או להשמיע ביקורת יפנה למורה הנוגע בדבר בזמן שיאפשר שיחה נינוחה , ולא במהלך השיעור.
כמו כן יוכל התלמיד לפנות למחנך או למרכזת השכבה ולהנהלת בית הספר.
נושא שיושמע באופן הולם ובזמן הנכון יזכה לאוזן קשבת, להתייחסות רצינית ולניסיון שיפור.

המגמות שלנו

תיכון "עמל שרונים" - הוד השרון

תיכון "עמל שרונים" הוד השרון הינו בית ספר טכנולוגי המבסס את גישתו החינוכית על תפיסת התלמיד כמי שעתיד להיות בוגר בחברה מבוססת על טכנולוגיות מתקדמות, בדגש על התחדשות, יזמות וגמישות. תפיסה זו מנחה את בית הספר לתת ביטוי למגוון היכולות של התלמיד למצות את כישוריו הן בתחום העיוני והן בתחום הטכנולוגי. לבית הספר מעבדות חדישות בתחום האלקטרוניקה, התקשוב וטכנאות שיניים, סדנה מתקדמת לעיצוב שיער וכן מערך מסייע נרחב, כדי לאפשר לכל תלמיד למצות את כישוריו ויכולתו להגיע למצויינות.

על פי תפיסה זו נבחרו בבית הספר מסלולי לימוד, המאפשרים לתלמיד להתנסות בתחומים טכנולוגיים הפותחים נתיב לעתיד מקצועי יוקרתי: מגמת אלקטרוניקה, מגמת תקשוב (תחזוקת מחשבים אישיים ורשתות תקשורת), מגמת טכנאות שיניים ומגמת עיצוב שיער ואיפור אמנותי.

מבנה ארגוני

צוות ביה"ס

 • רחל קוצ'ין

  מנהלת בית ספר עמל שרונים
 • סיגל גונן

  יועצת ביה"ס, מחנכת ט' וצוות ניהול
 • שמואל פניאל

  סגן מנהל, מחנך י' רכז אלקטרוניקה ורכז בטחון
 • לירון זינגר קלימי

  רכזת תחום מסייע-מאבחנת תפקודי למידה-מתלי"ת רכזת פדגוגית,צוות ניהול
 • עדי אסולין

  רכזת קהילתית , שיבוץ מקומות עבודה
 • קיטאי עדי

  רכזת כיתת צל"ש
 • קמילה מורדי

  מורה לעיצוב שיער
 • עדני אורית

  רכזת תקשוב, אתר בית ספרי וחינוך גופני
 • ירמה טל

  מורה לאיפור וסטיילינג
 • מנחם שפיגל

  רכז מגמת טכנאות שיניים ומחנך יב'
 • עובדיה אלונה

  מורה להסטוריה וטיפול באומנות
 • שרעבי אתי

  מורה לעברית
 • מירי ליביצקי

  מורה לאנגלית
 • מאיר יעל

  מחנכת צל"ש מורה ליישומי מחשב ומינהל צל"ש
 • עזרא יאיר

  מורה למחשבים, אחראי משוב.
 • קרן אלוני

  מורה למתמטיקה , מחנכת י'א
 • אבי צרפתי

  מורה לתנ"ך, הבעה ואומנות אחראי טיולים.
 • חנן קמיר

  עיצוב שיער
 • אלי נפתלי

  טכנאות שיניים גילוף וחרסינה.
 • שמואל ישראל

  מורה למחשבים
 • דוד מרואני

  מורה להיסטוריה

עובדי מינהלה

 • אמנון דקל

  קניין ביה"ס
 • ישראל אהרון

  אב הבית
 • לילך בן יעקב

  מזכירת ביה"ס

טפסים ואישורים

ריכזנו עבורכם את כל הטפסים והאישורים במקום אחד. אנא קראו בעיון ועקבו אחר ההוראות.