עמל שרונים-מצטיינים

תעודת הערכה המוענקת לעמל שרונים על הצטיינות תלמידי בית הספר והצוות החינוכי
בתחום הקשר עם התעשייה, ובתחום העשייה החברתית והתרומה לקהילה.