פרוייקטים ייחודיים

בית הספר שם דגש על העשרה ערכית, תרבותית וחברתית במיגוון פעילויות:
פרויקט מחוייבות אישית -אימוץ מועדון קשישים
מסע לפולין
פרוייקט מנהיגות צעירה ומועצת תלמידים פעילה
שבוע גדנ"ע-התנסות בצה"ל ויום בעקבות לוחמים
מרכז תמיכה לימודי- בקצב אישי לכל תלמיד