תעודת הצטיינות לעמל שרונים

הערכה והצטיינות מטעם עיריית הוד השרון על עשייה חברתית והתנדבות בקהילה.