פעילות אינטראקטיבית בנושא השפה העברית ופועלו של אליעזר בן יהודה מחייה השפה העברית.