ביה"ס קיבל תעודת הוקרה על הצטיינות מקצועית מעיריית הוד השרון על-ידי ראש העיר מר חי אדיב