"בשביל הארץ"

"בשביל הארץ " סדנה בהנחיית סא"ל במי"ל רחל פתאל.
תלמידי שכבת יב' השתתפו בסדנה לימודית בת שלושה מפגשים .
בסדנה קיבלו תלמידי השכבה מידע על ההתיישבות היהודית בא"י .

מפגש ראשון עסק בנושא רציפות היישוב היהודי והקשר ההיסטורי עם א"י מתקופת בית 1 ועד 1881.
מפגש שני עסק בעידן התנועה הציונית מחזון למציאות בשנים 1881-1947.
מפגש שלישי עסק במלחמה לעצמאות ותוצאותיה.

הסדנה הונחתה ע"י סא"ל במי'ל רחל פתאל שקיבלה השנה את אות המתנדבת המצטיינת במחוז השרון בצוות גימלאי צה"ל.
בסיום הסדנה נערך יום שיא ובו תלמידינו יצאו לסיור בלטרון וביקרו באתר ההנצחה יד לשריון וערכו טקס מרשים ליד קיר הנופלים של חיל השריון .
היה מעשיר, מרגש ומפרה.